Hoe dokters beter kunnen worden

met het oog op vitaliteit, veiligheid en verbinding in de patiëntenzorg

 

Daar heb ik in de nadagen van mijn loopbaan een boek over geschreven. Het is eigenlijk altijd de drijfveer geweest in mijn werk in de ziekenhuisomgeving. Omdat ik van kinds af aan gefascineerd ben door de bijzondere betekenis van een ziekenhuis, vooral van medisch specialisten want die zag ik als kind het meest. Ik besefte dat zij 24 uur per dag 7 dagen per week werkten aan het beter maken van mensen.

In 2019 werk ik 40 jaar in de ziekenhuiswereld. In verschillende rollen van (financieel) beleidsmaker en manager, van mediator en mental coach heb ik uit evenzoveel invalshoeken naar medisch specialisten kunnen kijken. Heb ik de mentale patronen leren kennen en herkennen die zij door hun langjarige opleiding hebben ontwikkeld. Het beeld uit mijn jeugd veranderde er niet door. Wel het respect voor hun werk, en dat respect nam toe naarmate mij duidelijker werd onder welke omstandigheden ze dat werk moeten doen. Zonder echt geëquipeerd te zijn om met die omstandigheden adequaat om te gaan. De fricties die dat oplevert gaan ten koste van de aandacht voor de patiënt, dus ten koste van de kwaliteit van hun werk. En dat kan beter, is mijn overtuiging. Daar gaat mijn boek over.

Over hoe de medisch specialist zich mentaal beter kan equiperen om, vaak tegen de stroom in, de rust en ruimte in zijn/haar hoofd te bewaren die nodig is om alle aandacht aan de patiëntenzorg te kunnen leveren.

Mijn boek gaat ook over hoe de medisch specialist de noodzakelijke relaties met collega’s en andere zorgverleners en managers vitaal en inspirerend kan maken en houden. Want een dokter die beter gaat samenwerken wordt een betere dokter, citeer ik vrij een oud-voorzitter van het Scheidsgerecht voor de Gezondheidszorg. Zelf de allerbeste cardio-chirurg kan alleen in samenwerking met andere disciplines betekenis hebben voor patiënten,

Tenslotte gaat mijn boek over hoe de medisch specialist effectief kan omgaan met de veelheid van factoren die in de ziekenhuisorganisatie van invloed zijn op de kwaliteit van zijn/haar werk, maar waar die medisch specialist zelf nauwelijks invloed op heeft.

De rode draad in de meerwaarde van de kennis en ervaring die ik in het boek aanreik is reductie van “gedoe”, in het hoofd van de dokter en in de noodzakelijke relaties met collega’s en met de organisatie. Reductie van stress dus, en dat levert voor de medisch specialist meer energie voor en plezier in het werk op.

Het voorwoord in het boek is geschreven door prof.dr. Fedde Scheele, gynaecoloog en decaan in het OLVG en voormalig voorzitter van het College Geneeskundig Specialismen. Dat voorwoord kun je hier separaat lezen, en het boek is hier te bestellen.

Hoe dokters beter kunnen worden is een uitgave van Laurens Baas Medicoaching — Maakt dokters samen beter | Kennedylaan 2, 3533 KH Utrecht